ปก

ปก

อาดิลคลินิก รักษาด้วยการแพทย์แผนอิสลาม และการแพทย์ผสมผสาน


   อาดิลคลินิก รักษาด้วยการแพทย์แผนอิสลาม บริการการแพทย์ครบวงจรสำหรับโรคเรื้อรัง ใช้ภูมิปัญญาสากลร่วมกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นนำสมผสานการแพทย์สาขาต่างๆ เช่น แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนตะวันออก แพทย์แผนไทย แพทย์โฮมิโอพาธี Frequency Medicine และ Quantum Medicine รวมถึงการแพทย์แผนอิสลาม มาประยุกต์ใช้เพื่อสุขภาพที่ดีของท่านและครอบครัว 


  Vision
  ใช้ศาสตร์อิสลามร่วมกับนวัตกรรมการแพทย์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

   

  Mission
  บูรณาการแพทย์แผนอิสลามและแผนอื่นๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน 
  ใช้ท่าทางการละหมาดมาหยุดโรคเรื้อรัง 


  กิจกรรม
  •  ปรึกษา ตรวจสุขภาพ ปรับสมดุลระดับเซลล์
  •  ใช้ท่าการละหมาดวินิจฉัยและรักษาโรค
  •  ใช้อาหาร น้ำ อากาศ ปรับสมดุลด้วยตนเอง
  •  ปรับสมดุลด้วยโอโซนบริสุทธิ์   
  •  การออกกำลังกายแบบลัด
  •  การใช้สมาธิปรับสมดุลและบำบัดโรคด้วยตนเอง
  •  การออกแบบตารางชีวิต

  แนะนำการแพทย์แผนอิสลาม
  •  ใช้การละหมาดรักษาโรค
  •  ใช้คัมภีร์อัลกุรอ่านในการบำบัด
  •  ใช้การกรอกเลือด (Hijama)
  •  ใช้สมุนไพร
  •  ใช้อาหารเป็นยา