ปก

ปก

การป้องกันและรักษาอาการปวดด้วยท่าของการละหมาด

การรักษาด้วยท่าละหมาด

ท่าของการละหมาด

 1.  การยืน
 2.  การสุญูด
 3.  การรูกุ (Ruku')
 4.  พับขา ตอนนั่ง และตอนก้ม                          


     
การสุญูด

คือการก้มที่อวัยวะเจ็ดส่วนชิดติดพื้น ได้แก่ ศีรษะ สองมือ สองเข่า สองเท้า ท่าสุญูดนี้ทำให้ต่อมใต้สมองหลั่งสารเอ็นโดฟิน ซึ่งเป็นสารที่ทำให้มีความสุข หลั่งออกมากที่สุดตามแรงโน้มถ่วงโลก ประกอบกับตอนสุญูดนี้จะมีการพับเท้าทั้งสองข้าง ซึ่งทำให้ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายในมาก ระบบการหายใจคล่องตัวมากที่สุด
นอกจากนี้มีงานวิจัยท่าสุญูดนี้ โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย พบว่าจังหวะการเต้นของหัวใจเต้นเบาที่สุด ซึ่งหักล้างผลการวิจัยอื่นๆ ที่ระบุว่าท่านอนเป็นท่าที่จังหวะการเต้นของหัวใจเต้นช้าที่สุด

                
การพับขาตอนนั่ง การพับขาตอนก้มสุญูด
การพบขานั้นทำให้ระบบหลอดลมขยายตัว รองรับออกซิเจนเข้าไปในร่างกายมาก เป็นท่าที่ทำให้ร่างกายหายใจเข้าได้มากที่สุด
เมื่อหายใจเข้าได้มาก ก็มีผลทำให้ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายได้มาก ซึ่งจะมีผลทำให้ระบบการฟอกโลหิตในปอดทำได้มาก เม็ดเลือดแดงสามารถส่งออกซิเจนไปเลี้ยงระบบร่างกายต่างๆ ได้มากขึ้น ร่างกายแข็งแรงขึ้น

การปรับสมดุลโครงสร้าง
ใช้อิริยาบถให้ถูกต้อง เช่นการนั่ง นอน ยืน เดิน ให้เหมาะสม
การเปลี่ยนอิริยาบถให้ถูกต้อง เช่นจากท่านั่งเป็นนอน หรือยืน จากท่านอนเป็นนั่งหรือยืนเป็นต้น
การเปลี่ยนอิริยาบถเหล่านี้ให้ใช้ท่าทางในการละหมาดทั้งหมด ทำให้สามารถป้องกัน และแก้ไขโรคปวดเท้า ปวดขา ปวดหลังได้
วิธีการแก้ปัญหาอาการปวดต่างๆนั้น เราแก้ตามหลักดังนี้คือ
แก้หดเส้นหดสาย ด้วยการยืดเส้นยืดสาย
กำ แบ
ก้ม เงย
หด ยืด เป็นต้น

การปรับสมดุลโครงสร้างโดยการใช้ท่าละหมาด
การละหมาดทำให้โครงสร้างร่างกายมีมุมองศาต่างๆกัน และพบว่าเมื่อรวมองศาต่างๆ ที่ใช้ในการละหมาดนั้นเป็น360 องศาพอดี

สามารถรักษาโรคเหล่านี้ได้ดีคือ
-      โรคปวดหลัง
-      โรคนกเขาไม่ขัน
-    หอบหืด
-    เส้นประสาทถูกกดทับ
-    โรคทางโครงสร้างกระดูก และไขสันหลัง

อาดิลคลินิก รักษาด้วยการแพทย์แผนอิสลาม และการแพทย์ผสมผสาน


   อาดิลคลินิก รักษาด้วยการแพทย์แผนอิสลาม บริการการแพทย์ครบวงจรสำหรับโรคเรื้อรัง ใช้ภูมิปัญญาสากลร่วมกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นนำสมผสานการแพทย์สาขาต่างๆ เช่น แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนตะวันออก แพทย์แผนไทย แพทย์โฮมิโอพาธี Frequency Medicine และ Quantum Medicine รวมถึงการแพทย์แผนอิสลาม มาประยุกต์ใช้เพื่อสุขภาพที่ดีของท่านและครอบครัว 


  Vision
  ใช้ศาสตร์อิสลามร่วมกับนวัตกรรมการแพทย์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

   

  Mission
  บูรณาการแพทย์แผนอิสลามและแผนอื่นๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน 
  ใช้ท่าทางการละหมาดมาหยุดโรคเรื้อรัง 


  กิจกรรม
  •  ปรึกษา ตรวจสุขภาพ ปรับสมดุลระดับเซลล์
  •  ใช้ท่าการละหมาดวินิจฉัยและรักษาโรค
  •  ใช้อาหาร น้ำ อากาศ ปรับสมดุลด้วยตนเอง
  •  ปรับสมดุลด้วยโอโซนบริสุทธิ์   
  •  การออกกำลังกายแบบลัด
  •  การใช้สมาธิปรับสมดุลและบำบัดโรคด้วยตนเอง
  •  การออกแบบตารางชีวิต

  แนะนำการแพทย์แผนอิสลาม
  •  ใช้การละหมาดรักษาโรค
  •  ใช้คัมภีร์อัลกุรอ่านในการบำบัด
  •  ใช้การกรอกเลือด (Hijama)
  •  ใช้สมุนไพร
  •  ใช้อาหารเป็นยา