ปก

ปก

คลินิกบำบัดโรคเรื้อรัง

การบำบัดรักษาโรคเรื้อรัง

โรคเรื้อรังส่วนใหญ่เกิดจากการสะสมของเสียในร่างกายเป็นเวลานาน ทำให้เซลล์ในอวัยวะต่างๆเสื่อมแลเกิดของโรคต่างๆ เช่นมะเร็ง

กลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆ ได้แก่
o   มะเร็ง
o   หัวใจ
o   เบาหวาน
o   ความดันโลหิตสูง
o   ตับ
o   ไต
o   ปอด
o   เก๊าท์
o   ภูมิแพ้
o   สะเก็ดเงิน
o   โรคกระเพาะอาหาร
o   โรคเสื่อม เป็นต้น

อาดิลคลินิก บำบัดโรคเรื้อรัง ด้วยระบบ
Triple Three ดังนี้

A.ใช้เทคนิคการตรวจวิเคราะห์โรค 3 ประการ ดังนี้
- วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
-
วิเคราะห์ด้วยชีพจร จีนและอาหรับ
-
วิเคราะห์แบบทั่วไป
ทำให้ทราบพยาธิสภาพของอวัยวะภายใน สำหรับวางแผนการรักษาต่อไป

 
B. ใช้เทคนิคการบำบัด 3 ประการ ดังนี้
- Detoxification
- Neutralization
- Immunization
สำหรับการล้างพิษ (Detoxification) ได้แก่การล้างพิษตับ  การล้างพิษในถุงน้ำดี และล้างพิษในลำใส้ใหญ่ เป็นวิธีพื้นฐานที่จะปรับสมดุลเพื่อการบำบัดโรคตับ ได้แก่ ไขมันพอกตับและโรคตับอื่นๆ รวมถึงโรคเรื้อรังอื่นๆด้วย
 
C. การปรับสมดุล 3 ประการ ดังนี้
- อาหาร
-
น้ำ น้ำอัลคาไลน์เข้มข้น น้ำนาโน
-
อากาศ การใช้ออกซิเจนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้โอโซนบริสุทธิ์

กลุ่มโรคที่รับบำบัดรักษาได้ผลดี
  • โรคเรื้อรัง อายุรกรรม เช่นโรคหัวใจ ปอด ไต ตับ มะเร็ง เป็นต้น
  •  โรคปวดต่างๆ เช่นปวดศีรษะ ไมเกรน ปวดบ่า ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดขา เป็นต้น
  สอบถามรายละเอียดหรือนัดแพทย์ได้ที่
 
อาดิลคลินิก
 
 Email: adilclinic@hotmail.com