ปก

ปก

ฝังเข็มแบบ ECIWO เรียนฝังเข็มแบบ ECIWO

การตรวจวินิจฉัยและการรักษาแบบ ECIWO 

ผู้เขียนได้มีโอกาสพบและเรียนรู้วิชานี้จาก ศาสตราจารย์ชาง (Professor Yingqing Zhang) จากประเทศจีน สมัยที่ยังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแพทย์ที่ศรีลังกา เป็นสมัยที่ศาสตราจารย์ชางเพิ่งแนะนำวิชาการนี้ใหม่ๆ

สำหรับผู้เขียนเอง หลังจากที่ได้ศึกษาศาสตร์นี้ ก็ได้ใช้กับผู้ป่วยในต่างประเทศประมาณ 20 ปี และใช้ในเมืองไทยประมาณ 10 ปี จึงขอสรุป ECIWO ดังนี้


ECIWO ย่อมาจาก Embryo Containing the Information of the Whole Organism คือวิชาตัวอ่อน หรือเนื้อเยื่อวิทยาที่เก็บข้อมูลต่างๆจากทั่วร่างกาย วิธีการสามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คล้ายกับการกดจุดเท้าหรือการนวดเท้า แค่นวดที่เท้าก็สามารถบำบัดโรคภายในต่างๆ ได้ เพราะมีการเชื่อมโยงจากจุดเท้าสู่อวัยวะภายในนั่นเอง


จุดเชื่อมต่อจุดภายนอกร่างกายกับอวัยวะภายในต่างๆนั้น ศาสตราจารย์ชาง ได้ค้นพบจุดที่บริเวณกระดูกข้อมือท่อนนิ้วชี้ (ดังรูป) มีจุดเชื่อมกับอวัยวะภายในทั้งหมด สามารถแบ่งอวัยวะได้ 5 ระบบดังนี้

จุดที่ 1 ส่วนศีรษะ
จุดที่ 2 ส่วนหน้าอก
จุดที่ 3 ส่วนช่องท้องบน
จดที่ 4 ส่วนช่องท้องล่าง
จุดที่ 5 ส่วนเชิงกรานและขา

จุดที่ 1 ส่วนศีรษะ
เป็นส่วนของศีรษะ คอ หู และสมอง

จุดที่ 2 ส่วนหน้าอก
เป็นส่วนของปอด หัวใจ ช่องอก หัวไหล่

จุดที่ 3 ส่วนช่องท้องบน
ตับ ม้าม ถุงน้ำดี กระเพาะอาหาร ตับอ่อน

จดที่ 4 ส่วนช่องท้องล่าง
ไต ลำใส้ใหญ่

จุดที่ 5 ส่วนเชิงกรานและขา
ระบบสืบพันธุ์ กระเพาะปัสสาวะ ขา เข่า

นอกเหนือจากที่จุดข้อมือแล้ว ยังค้นพบจุดทั่วร่างกายที่มีจุดเชื่อมกับอวัยวะของร่างกายทั้งหมดเช่น
  • ช่วงหน้าผาก
  • ช่วงจมูก
  • ท่อนแขนบน
  • ท่อนแขนล่าง
  • ท่อนขาบน
  • ท่อนขาล่าง
  • ฝาเท้า
จากประสบการณ์ของผู้เขียน จุดที่กระดูกข้อมือจะหาง่าย ใช้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

สามารถสมัครเรียนฝังเข็มพื้นฐานได้ที่
ไอดีไลน์ acuclass