ปก

ปก

ฮีจามา การรักษาแบบศาสดา

ฮีจามา การรักษาแบบศาสดา
Dry Hijama การขูดพิษและการปรับสมดุล 
วิธีการทำฮีจามา หรือการกรอกเลือดเป็นวิธีการรักษาแบบหนึ่งของชาวอาหรับ รวมถึงในสมัยศาสดามูฮัมมัดก็มีวิธีการรักษาแบบนี้ด้วย การทำฮีจามามี 2 วิธีคือแบบเปียกและแบบแห้ง 

การทำฮีจามาแบบแห้งจะมีวิธีการทำที่ใกล้เคียงกับวิธีการขูดพิษของชาวเอเชียอาคเนย์ เช่น กัมพูชา เวียดนาม  และชาวจีน วิธีการรักษาแบบนี้ยังเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษและยังเป็นที่นิยมจวบจนปัจจุบัน มีประสิทธิภาพโดดเด่นในการเอาพิษออกจากร่างกายทางผิวหนัง

ปัจจุบันนี้สังคมเจริญก้าวหน้า เศรษฐกิจรุ่งเรือง แต่สุขภาพของผู้คนกลับถดถอยลง ยิ่งเมื่อประสบภาวะความกดดันและการทำงานที่รีบเร่ง ทำให้ผู้คนมีเวลาออกกำลังกายน้อยลง เป็นผลให้เซลล์ในร่างกายไม่สามารถทำงานหมุนเวียนได้ราบรื่น ทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น


กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม ได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดไมเกรน ปวดบ่า ไหล่ เป็นต้น การแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นการขูดพิษจึงได้รับความนิยมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

การขูดพิษและการปรับสมดุลคือ การขูดผิวหนังเพื่อกระตุ้นระบบหมุนเวียนโลหิต ส่งเสริมการไหลเวียนของพลังปราณในร่างกาย และเป็นการถอนพิษที่ไม่ถูกจำกัดทั้งเวลาและสถานที่ สามารถทำได้ทุกเวลาที่ต้องการ เพียงแต่เจียดเวลาวันละไม่กี่นาที ขูดจากศีรษะจนถึงเท้า ก็สามารถกระตุ้นให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้น กระตุ้นระบบเมตาโบลึซึ่มของร่างกาย ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ สุขภาพที่แข็งแรง
 
กัวซาแบบศาสตร์จีน
การกัวซาแบบจีน เป็นวิธีหนึ่งในการขูดพิษและปรับสมดุล มีผลต่อร่างกายคือ ทำให้สุขภาพแข็งแรง แก้ปัญหาการปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดเอว ปวดศีรษะได้ดี เป็นการขูดจากศีรษะจนถึงเท้า สามารถกระตุ้นให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้น