ปก

ปก

รู้จักคลินิก

แนะนำอาดิลคลินิก

อาดิลคลินิก คลินิกบำบัดรักษาโรคปวดและโรคเรื้อรัง

คลินิกใช้ระบบ Triple Three มาบูรณาการดังนี้
  • ใช้เทคนิคการตรวจวิเคราะห์โรค 3 ประการ
  • ใช้เทคนิคการบำบัด 3 ประการ
  •  การปรับสมดุล 3 ประการ  

A.ใช้เทคนิคการตรวจวิเคราะห์โรค 3 ประการ ดังนี้
·         วิเคราะห์ระดับเซลล์ด้วยโปรแกรมไดอานีล
·         วิเคราะห์ด้วยชีพจร จีนและอาหรับ
·         วิเคราะห์แบบทั่วไป
B.ใช้เทคนิคการบำบัด 3 ประการ ดังนี้
·         Detoxification
·         Neutralization
·         Immunization
C. การปรับสมดุล 3 ประการ ดังนี้
·         อาหาร การปรับสมดุลอาหารด้วยอาหารรสร้อน รสเย็น
·         น้ำ น้ำโมเลกุลเล็กและน้ำอัลคาไลน์
·         อากาศ ฝึกปฏิบัติเรื่องการใช้ออกซิเจน

         การปรับสมดุลอาหาร 

 ž            การปรับสมดุลด้วยกรด-ด่าง
ž            การปรับสมดุลด้วยอาหารรสร้อน รสเย็น
ž            การแพ้อาหารแบบแอบแฝง
         การรู้จักอาหาร
-      เลือกรับประทานอาหารที่เป็นด่าง เลือกรับประทานอาหารรสเย็น
-      ต้องทราบว่ามีการแพ้อาหารแบบแอบแฝงหรือไม่ หากมีก็ต้องงดอาหารที่แพ้

การเลือกน้ำ

น้ำอัลคาไลน์ คือน้ำที่มีค่า PHมากว่า 7 และในร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำ70% เลือดมีค่าเป็นด่างอ่อนๆ ประมาณ 7.5

ทำไมต้องดื่มน้ำอัลคาไลน์
การใช้ชีวิตประจำวันในปัจจุบัน ร่างกายได้รับผลกระทบมากมายจากภาวะแวดล้อมที่ไม่สมดุล เช่นจากอาหารที่รับประทานเข้าไป อาหารบางส่วนไม่ถูกย่อยสลายและเปลี่ยนไปเป็นสารพิษ หรืออนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดโรคในร่างกายได้ เพราะสาเหตุหลักมาจากการรับประทานอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่น น้ำผลไม้กระป๋อง น้ำอัดลม เนื้อสัตว์ เบียร์ กาแฟ บุหรี่ ทำให้ร่างกายสะสมกรดมาก นอกจากนี้อาจมาจากสาเหตุอื่นเช่น อารมณ์ เป็นต้น
  
 อากาศ
-      การการหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ในสถานที่บริสุทธิ์
-      การฝึกการใช้ออกซิเจนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
-   การใช้โอโซนบำบัด

การปรับสมดุลด้วยเครื่องมือ

ใช้ศาสตร์ 4 สาขามาบูรณาการได้แก่ศาสตร์อาหรับ จีน อินเดียและรัสเซีย ใช้เครื่องมือกระตุ้นและกระทุ้งของเสียออกจากเซลล์ และดึงออกมาตามลมปราณของระบบร่างกาย
ประโยชน์ของการขับพิษ
  1. ใช้สำหรับดีท๊อก ขับสารพิษออกจากร่างกาย
  2. ใช้ปรับสมดุล เพิ่มการไหลเวียนโลหิต 
  3.   กระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดแดง
  4.  แก้อาการปวดต่างๆ คลายระบบกล้ามเนื้อ
  5.  กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย