ปก

ปก

ภาพกิจกรรม

 

บรรยากาศในงานสัมมนาล้างพิษตับ ที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สถานที่สัมมนา ใช้ห้องประชุม วีไอพี
ผู้เข้าร่วมสัมมนาตั้งใจดูวีดีทัศน์การล้างพิษตับ และความรู้ใหม่ๆ
ที่คลินิกจัดทำขึ้นเป็นพิเศษ
กิจกรรมบำบัด การทำฮีจามาแบบแห้ง สำหรับผิวขาวหน้าใส



ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหลายภาคส่วน มีทั้งพุทธ มุสลิม คริสต์
บรรยากาศของการตั้งอกตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้



ความสนใจสูงเกินร้อย
กิจกรรมตอนดื่มน้ำสมุนไพรบำบัดเพื่อล้างพิษตับ


กิจกรรมตอนดื่มน้ำสมุนไพรบำบัดเพื่อล้างพิษตับ


แชร์ประสบการณ์การล้างพิษตับ


แชร์ประสบการณ์การล้างพิษตับ
การสาธิตการทำฮีจามาแห้ง เพื่อผิวขาวหน้าใส


การฝึกการทำฮีจามาแห้งในงานล้างพิษตับ


การวัดความดันโลหิตในงาน


วิทยากรบรรยายวิชาการ


การชี้แจงก่อนการดื่มสมุนไพรเพื่อล้างพิษตับ


การแชร์ประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมสัมมนาล้างพิษตับ