ปก

ปก

อาหารฉบับศาสดาอาหารฉบับศาสดา
การเลือกอาหารแบบศาสดา ได้แก่ การเลือกแบบ Halalal wa toyyiban หมายถึงอาหารที่เป็นที่อนุมัติ ไม่ต้องห้ามตามหลักศาสนา และต้องมีคุณภาพดีด้วย
วิธีการรับประทานอาหาร ให้แบ่งกระเพาะออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
ให้เป็นส่วนของอาหาร 1 ส่วน  เป็นของน้ำ 1 ส่วน เป็นของลม 1 ส่วน
ให้รับประทานอาหารตอนหิว และเลิกรับประทานอาหารก่อนอิ่ม
การเลือกอาหารแบบศาสดา ศาสดามูฮำมัด ไม่เคยมีปัญหาสุขภาพด้านระบบทางเดินอาหารตลอดอายุขัยของท่าน และจริยวัตรด้านอาหาร ท่านได้แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้ว แต่น้อยคนนักที่ได้ปฏิบัติตาม ศาสดามูฮำมัดได้วางกฎด้านอาหารไว้กว้างๆ ดังนี้
-      ไม่รับประทาน นม พร้อมกับ เนื้อ
-      ไม่รับประทาน นม พร้อมกับ ปลา
-      ไม่รับประทาน นม พร้อมกับ ไก่
-      ไม่รับประทาน นม พร้อมกับอาหารที่มีส่วนผสมของ น้ำส้มสายชู
-      ไม่รับประทาน นม พร้อมกับ ผลไม้
-       ไม่รับประทาน เนื้อ พร้อมกับ ปลา
-       ไม่รับประทาน ไข่ พร้อมกับ ปลา
อาหารที่ศาสดาชอบ
-      น้ำส้มสายชู
-      เกลือ
-      ลูกมะกอก
-      อินทผาลัม
-      น้ำเปล่า
-      ผลไม้สด
-      นมสด

เมนูอาหารฉบับศาสดา
-      อินทผาลัม กับน้ำเปล่า
-      อินทผาลัม กับขนมปัง
-      อินทผาลัม กับเนย
-      อินทผาลัม กับนม
-      อินทผาลัม กับแตงโม
-      อินทผาลัม กับแตงกวา
-      ขนมปัง กับแกง
-      ขนมปัง กับน้ำมันมะกอก
-      ขนมปัง กับเนยแข็ง
-      นมสด กับแป้งอาหรับ

มารู้จักอินทผาลัม อินทผาลัมประกอบไปด้วย  โปรตีน 2%  กลูโกส 45%  วิตามิน A, C, ธาตุเหล็ก ไฟเบอร์สูง 
ประโยชน์ของอินทผาลัม
-      รักษาโรคกระเพาะอาหาร
-      ริดสีดวงทวาร
-      ไอ คันคอ
-      สำหรับหญิงตั้งครรภ์และทารก
              -      ป้องกัน stroke