ปก

ปก

สเต็มเซลล์


เซลล์ต้นกำเนิดคืออะไร

เซลล์ต้นกำเนิดสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ เซลล์ต้นกำเนิดแบบตัวอ่อนและแบบตัวเต็มวัยเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนที่ได้รับมาจากเนื้อเยื่อตัวอ่อนนั้นเราไม่ได้ใช้ด้วยเหตุผลทางจริยธรรม

เซลล์ต้นกำเนิดแบบตัวเต็มวันได้รับจากเนื้อเยื่อผู้ใหญ่และจะพบในเนื้อเยื่อทุกชนิด ทำหน้าที่ในการซ่อมแซม และเติมเต็มในแก่ร่างกายและเนื้อเยื่อ ไขมันเป็นแหล่งที่หาเซลล์ต้นกำเนิดได้ง่าย

เซลล์ต้นกำเนิดจะถูกกำหนดโดยคุณสมบัติมีสองชนิด:
ชนิดที่หนึ่ง สามารถงอกใหม่ด้วยตนเอง สามารถแบ่งและก่อให้เกิดมากขึ้นเซลล์ต้นกำเนิดชนิดเดียวกัน ชนิดที่สอง สามารถเติบโตหรือความแตกต่างในเซลล์พิเศษที่ดำเนินการทำงานที่เฉพาะเจาะจง เช่น ในผิวหนัง กล้ามเนื้อ หรือเลือด

วิทยาศาสตร์เซลล์ต้นกำเนิดส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการวิจัย และสำหรับการรักษาในอนาคต บางแห่งอยู่ในขั้นตอนแรกเริ่มของการวิจัยอยู่

เซลล์ต้นกำเนิดในผู้ใหญ่


เซลล์ต้นกำเนิดที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนั้นสามารถรักษาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เช่นออทิสติก โรคภูมิคุ้มกันเสื่อม เบาหวาน โรคหัวใจ โรคตับแข็ง ตับเสื่อม โรคข้อเข่าเสื่อม เส้นประสาทไขสันหลังบาดเจ็บและโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น นอกจากนี้การรักษาด้วยเซลล์มีประสิทธิภาพในกลุ่ม Anti-aging


การบำบัดรักษาโดยเซลล์ต้นกำเนิด/สเต็มเซลล์นั้น ปัจจุบันผู้ป่วยทั่วโลกนับพันรายได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพโดยใช้เซลล์ต้นกำเนิด มีความปลอดภัยโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะในกลุ่มโรคที่รักษาไม่หาย หรือกลุ่มที่หมดหวังจากการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ มีการตอบสนองอย่างดีจากการรักษาด้วยวิธีนี้

ประเทศไทยเป็นที่ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ กรุงเทพฯ มีโรงพยาบาล มีคลินิกที่ดีในการนำเสนอการบำบัดรักษาโรคกลุ่มนี้


เซลล์บำบัดจากไขมัน

เซลล์ต้นกำเนิดจากไขมัน มีกระบวนการนำมาจากเนื้อเยื่อไขมันหน้าท้อง ซึ่งเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของเซลล์ autologous เป็นชนิดที่มีการใช้ของแพทย์ในปัจจุบัน