ปก

ปก

เรียนฝังเข็มพื้นฐานออนไลน์

เนื้อหาหลักสูตร

- บทที่ 1 แนะนำหลักสูตร
- บทที่ 2 ทฤษฎีห้าธาตุ
- บทที่ 3 หลักการกำหนดนิ้วจีน
- บทที่ 4 แนะนำเครื่องมือฝังเข็ม
- บทที่ 5 การตรวจและรักษาแบบ ECIWO และการฝังเข็มโดยไม่ใช้เข็ม
- บทที่ 6 ลมปราณ 14 ระบบ และ 40 จุดใช้บ่อย
- บทที่ 7 จุดฝังเข็มระบบปอด
- บทที่ 8 จุดฝังเข็มระบบลำไส้ใหญ่
- บทที่ 9 จุดฝังเข็มระบบหัวใจ
- บทที่ 10 จุดฝังเข็มระบบลำไส้เล็ก
- บทที่ 11 จุดฝังเข็มระบบกระเพาะอาหาร
- บทที่ 12 จุดฝังเข็มระบบม้าม
- บทที่ 13 จุดฝังเข็มระบบเยื่อหุ้มหัวใจ
- บทที่ 14 จุดฝังเข็มระบบซานเจียว
- บทที่ 15 จุดฝังเข็มระบบกระเพาะปัสสาวะ
- บทที่ 16 จุดฝังเข็มระบบไต
- บทที่ 17 จุดฝังเข็มระบบถุงน้ำดี
- บทที่ 18 จุดฝังเข็มระบบตับ
- บทที่ 19 จุดฝังเข็มระบบตูเม่ย
- บทที่ 20 จุดฝังเข็มระบบเรนเม่ย
- บทที่ 21 กฎการเลือกจุดฝังเข็ม
- บทที่ 22 Workshop ฝึกรักษาแบบ ECIWO
- บทที่ 23 Workshop ฝึกรักษาโรคปวดโดยใช้เครื่องมือ
- บทที่ 24 Workshop ฝึกรักษาระบบทางเดินอาหาร
- บทที่ 25 Workshop ฝึกรักษาระบบทางเดินหายใจ 

สามารถสอบถามและสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่
ไอดีไลน์ AcuClass ได้ค่ะ